26 04 kon lvov zal ekran 1

26 квітня 2016 року пройшов телеміст в рамках Міжнародного науково-практичного симпозіуму, із залученням сучасних інтерактивних та телекомунікаційних технологій, між містами Київ, Львів, Одеса, Харків та Дніпропетровськ, під назвою «Адаптація законодавства Європейського Союзу у галузі охорони здоров’я: інфекційний контроль та антимікробна резистентність»

До участі в роботі симпозіуму були запрошені головні лікарі, хірурги, реаніматологи, акушер-гінекологи, неонатологи, терапевти, педіатри, лікарі сімейної медицини, інфекціоністи, бактеріологи, спеціалісти з інфекційного контролю, епідеміологи, співробітники кафедр, докторанти, аспіранти та інші спеціалісти, зацікавлені в даних напрямках медицини. Форум включав елементи тематичного медичного удосконалення для практикуючих лікарів. Всі учасники Симпозіуму отримали сертифікати.

В рамках заходу були розглянуті питання:

- впровадження в Україні системи моніторингу антимікробної резистентності CAESAR та EARS-Net;

- впровадження в Україні стандартів Європейського комітету з тестування чутливості допротимікробних препаратів (EUCAST) – міжнародний досвід;

- розробка лікарняних формулярів протимікробних препаратів на принципах доказової медицини;

- сучасний підхід до раціонального використання протимікробних препаратів;

- інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги: профілактика і лікування;

- новітні сучасні протимікробні препарати в боротьбі з нозокоміальними та поза лікарнями інфекціями, спричиненими мультірезистентними мікроорганізмами;

- новітні сучасні методи контролю та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги-міжнародний досвід.

Симпозіум був проведений з метою реалізації угоди про асоціацію України - ЄС, Глобальної стратегії ВООЗ зі стримування стійкості до антимікробних препаратів, Глобального плану дій, схваленого Всесвітньої асамблеєю охорони здоров’я у травні 2015 року, а також підготовки приєднання України до мережі нагляду за антимікробною резистентністю країн Європи та Азії (CAESAR) і Європейської системи нагляду за антимікробною резистентністю (EARS-Net).

Організаторами симпозіуму були:

- Всеукраїнська асоціація інфекційного контролю та антимікробної резистентності;

- Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО);

- Національний Комітет України з тестування чутливості до протимікробних препаратів (UCAST);

- Національний Комітет України з інфекційного контролю (UCIC).

Головною метою заходу були підвищення обізнаності керівників закладів охорони здоров’я та практикуючих лікарів з питань раціонального використання протимікробних препаратів та інфекційної безпеки лікувально-діагностичних процедур. Вказані заходи в рамках симпозіуму були загальнодоступним та вільними для лікарів, спеціалістів медичної сфери діяльності, професійних медичних асоціацій.