16-17 червня 2016 року в м. Дніпрі відбулася IV наукова сесія інституту гастроентерології НАМН 16 17 iunya gastroУкраїни з міжнародною участю «Новітні технології в теоретичній і клінічній гастроентерології».

У конференції взяли участь провідні гастроентерологи України, Білорусії, а також відбувся телеміст за участю всесвітньо відомого вченого зі Швеції професора Mathias Löhr, який розкрив сучасний погляд на замісну ферментну терапію панкреатиту.

Доповіді провідних вчених України та співробітників Інституту гастроентерології були присвячені патології підшлункової залози, гепатобіліарної системи, кишечника, їх профілактиці, діагностиці та лікуванню. Значна частина повідомлень була заснована на доказовій базі та результатах власних досліджень.

Доктор медичних наук, професор Скрипник Ігор Миколайович (проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Української медичної стоматологічної академії) в своїй доповіді «Алкогольна хвороба печінки: шляхи підвищення ефективності діагностики та лікування» розкрив питання етіології, патогенезу, діагностики та лікування алкогольної хвороби печінки.

У своїй доповіді Ігор Миколайович акцентував увагу на доведену в міжнародних дослідженнях ефективність застосування гепатопротектора - детоксиканта Орнітокса (L-орнітин L-аспартат), який статистично достовірно знижує рівень аміаку крові і покращує психометричні показники при печінковій енцефалопатії.

Доктор медичних наук, Галина Анатоліївна Анохіна (професор кафедри гастроентерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика) в своїй доповіді «Особливості лікувальної тактики при ГЕРХ, яка обумовлена дуоденально-гастральним рефлюксом» розкрила основні причини виникнення ГЕРХ, основні симптоми і наслідки , до яких може привести відсутність правильного лікування.

Також Галина Анатоліївна у своїй доповіді акцентувала увагу на перевагах сучасного прокинетика Праймер (ітопріда гідрохлорид) - подвійному механізмі дії – прокінетичному і антиеметичному ефектах, нормалізації тонусу та моторики у всіх відділах шлунково-кишкового тракту - від стравоходу до кишечника, і тому, що Праймер - єдиний з усіх прокинетиків, який посилює коліки транзит.