21 жовтня 2016 р. пройшла науково-практична конференція в форматі телемосту під назвою 21 oktyabrya 2016 ferlazzo"Застосування препарату Респіброн в лікуванні і профілактиці обструктивних захворювань легень у дітей і дорослих" в м. Києві.

На конференції обговорювалося питання застосування бактеріальних лізатів при лікуванні і профілактиці (ХОЗЛ) хронічних обструктивних захворювань легень у дорослих і дітей.

Були заслухані доповіді:
Доповідь №1 - "Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей."

Перцева Тетяна Олексіївна-Член-кореспондент Національної академії медичних наук України,21 oktyabrya 2016 ferlazzo 1 доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської терапії Дніпровської медичної академії.

У доповіді розглядалося питання імунопрофілактики загострень ХОЗЛ - Хронічне Обструктивне Захворювання Легень.

Було зазначено, що ХОЗЛ є однією з провідних причин захворюваності та смертності у всьому світі, в зв'язку з цим, з року в рік зростає вагоме економічне і соціальне навантаження.

Була позначена мета лікування ХОЗЛ:
- Зменшення симптомів - полегшення симптомів; збільшення толерантності; поліпшення статусу.
- Зниження ризику - запобігання прогресуванню; запобігання загострення; зниження смертності.

Доповідь №2 - "Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей в країнах ЄС."

Гвідо Ферлаццо (Італія) -Професор, Координатор інтегрованого курсу імунології та іммунопатологіі, Університет Мессіна, Італія. Директор міждисциплінарної програми клітинної терапії, Мессіна, Італія.

У доповіді була детально описана ХОЗЛ - Хронічна Обструктивна Хвороба Легенів. Розглянуто клінічні фенотипи і етіологія загострень ХОЗЛ, а також існуючі методи лікування на прикладі препарату Респіброн.

Показані дослідження AIACE - Глобальна Ініціатива по Хронічній Обструктивній Захворюваності Легенів. Основною метою AIACE було продемонструвати ефективність полівалентних механічних бактеріальних лізатів для зменшення на 25% кількості загострень у пацієнтів з помірною, важкою і дуже важкою ХОЗЛ.

Використання механічних бактеріальних лізатів при ХОЗЛ демонструє сильне імунологічне обгрунтування.

Результати дослідження AIACE вказують на корисні PMBLTM при лікуванні хворих, які страждають від ХОЗЛ.

Доповідь №3 - "Аспекти застосування бактеріальних лізатів при респіраторній патології в практиці педіатра."

Лапшин Володимир Федорович -Професор, д.м.н., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; завідувач кафедри реабілітації НДІ ПАГ АМН України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча пульмонологія.»

У доповіді були розглянуті питання структури поширеності захворювань у дітей 0-17 років включно, частота гострих респіраторних поразок дихальних шляхів: зв'язок з віком пацієнта.

Засоби профілактики респіраторних інфекцій у дітей за допомогою препарату Респіброн і ефективність бактеріального лізата в популяції дитячого населення, що живе в несприятливій обстановці.

Був детально описаний склад препарату і види бактерій, які він містить.
Був зроблений висновок, що бактеріальний лизат Респіброн застосовується як в комплексі лікування респіраторних інфекцій, так і профілактиці виникнення респіраторних захворювань у дітей на всіх етапах надання медичної допомоги дітям, перш за все в практиці сімейного лікаря, педіатра як препарат, що забезпечує:

- профілактику розвитку гострих інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів (у тому числі профілактика суперінфекцій при ГРВІ і грипі);
- ефективність комплексного лікування гострих інфекцій дихальних шляхів (у тому числі в поєднанні з антибактеріальною терапією);

- зменшення частоти виникнення і тяжкості перебігу хронічних рецидивуючих захворювань дихальних шляхів (рецидивуючих бронхітів і ін.)

Доповідь №4 - "Аспекти застосування бактеріальних лізатів в пульмонологічної практиці."

Симонов Сергій Сергійович-к.м.н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Були розглянуті клінічні ознаки вторинного імунодефіциту при частих респіраторних вірусних інфекціях у дорослих і дітей, умови максимальної ефективності бактеріальних лізатів.

Був зроблений висновок, що препарат Респіброн має більш високу імуногенність у порівнянні з хімічними лізата і передбачає найбільш оптимальний сублінгвальний шлях введення.

Оцінювалася профілактична ефективність Респіброна у пацієнтів, які страждають на ХОЗЛ у відкритому дослідженні (порівнювали два послідовних роки: з лікуванням або без лікування).

Протягом сезону з Респіброном в порівнянні з контрольним періодом, загальне число бронхіальних інфекцій знизилося до 34 проти 85 (на 60%, р <0,05).

Було доведено, що на тлі лікування Респіброном скорочується тривалість загострень і знижується тривалість госпіталізації.

Доповідь №5 - "Аспекти застосування бактеріальних лізатів при ХОЗЛ і БА в практиці алерголога."

Уманець Тетяна Рудольфівна-д.м.н., професор, провідний науковий співробітник відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей НДІ ПАГ НАМН України. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча алергологія.»

Основною концепцією доповіді була тема - «Алергія - плата людства за цивілізацію».
Алергічні захворювання - одна з найбільш поширених патологій.

У 2020 році 1 з 2детей страждатиме АЗ. Діти з алергічними захворюваннями (в т.ч. з БА - на Бронхіальну Астму) набагато частіше і триваліше хворіють на ГРВІ.

Дані мета-аналізів дозволяють визначити Респіброн як препарат, що забезпечує профілактику розвитку гострих інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів у хворих з алергічними захворюваннями, а також ефективність комплексного лікування гострих інфекцій дихальних шляхів і зниження вартості лікування рекурентних інфекцій.
Більш детально на сайті http://respibron.ua/ru/