За підтримки Національної академії медичних наук України, ДУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», Ради молодих вчених ДУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», Асоціації хірургів Харківської області, Харківського національного медичного університету 09 червня 2017 року у Харкові відбулася Науково-практична конференція «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії».

Наукова тематика конференції включала наступні питання:09 06 5 hirurgi harkov
• Ускладнення в хірургії: профілактика і лікування.
• Нове в клінічнії та експериментальнії хірургії.
• Травма військового і мирного часу: лікування та реабілітація.

Іванова Юлія Вікторівна, д.м.н., головний науковий співробітник відділення хірургічних інфекцій ДУ «Інституту невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева» в своїй доповіді «Особливості лікування інтраабдомінальної інфекції» представила результати проспективного рандомізованого дослідження - терапії 189 пацієнтів з важкою інтраабдомінальною інфекцією.

Юлія Вікторівна в своїй доповіді зазначила, що при емпіричній антибактеріальній терапії перитоніту і сепсису в боротьбі з проблемними патогенами "ESKAPE" - Enterocоссus facium, St.aureus, Kl.pneumoniae, Ac.baumanii, Ps.aeruginosae і Enterobacter spp представляється перспективним використання комбінації цефалоспоринів III - IV поколінь з сульбактамом (похідним пеніциліну - інгібітором β-лактамаз, що володіє антимікробною активністю відносно деяких анаеробів і аеробів, що запобігає інактивації цефалоспоринів ферментами бактерій, які продукують лактамази), таких як Сульбактомакс, Норзидим і Норфепім, які мають ряд переваг перед незахищеними цефалоспоринами.

Інноваційний антибіотик Сульбактомакс має наступні переваги:

• Оригінальна комбінація цефтриаксона і сульбактаму, єдина на ринку України.

• Підвищена стійкість до бета-лактамаз розширеного спектру і металлобеталактамаз.

• Власну антибактеріальну активність сульбактаму щодо Acinetobacter spp., B.fragilis.

Завершила свій виступ Юлія Вікторівна висловлюванням автора «Нариси гнійної хірургії» доктора медичних наук, професора В.Ф. Войно-Ясенецького

«Мистецтво лікування - не шаблон, не стандарт, а складно осяжний спектр індивідуальних реакцій, індивідуальних варіантів перебігу хвороби».