За підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Львівського Національного Медичного19 10 17 4 chelov i lekarstvo lvov Університету імені Данила Галицького 19 жовтня 2017 року у Львові відбувся регіональний конгрес «Людина і Ліки - Україна».

В рамках конгресу були розглянуті питання діагностики та терапії захворювань в наступних напрямках:

• Сімейна медицина
• Терапія
• Педіатрія
• Неврологія

Добрик Ольга Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в своїй доповіді «Сучасні підходи в попередженні антибіотикорезистентності при інфекціях сечових шляхів у дітей» розкрила питання етіології, патогенезу гострих і хронічних інфекцій сечових шляхів (ІМП ), а також лікувально-діагностичну тактику терапії ІМП.

Ольга Олександрівна в своїй доповіді акцентувала увагу, що за даними Національного інституту здоров'я США більше 60% всіх мікробних інфекцій людини викликані біоплівками і детально зупинилася на тому, чим небезпечні біоплівки, як швидко вони утворюються і на стадії їх утворення. Існування биопленок при хронічних інфекціях вимагають перегляду концепцій патогенезу різних інфекційних захворювань, нових підходів до їх діагностики та лікування.

Попередження антибіотикорезистентності при ІМП у дітей полягає в швидкій діагностиці ІМП, швидкому та адекватному призначенні антибактеріальної терапії. Особливості збудників ІМП в наш час (планктонні форми, що виробляють β-лактамази і біоплівки, які мають знижену чутливість до антибіотиків) вимагають застосувань нових комбінованих препаратів, таких як Сульбактомакс ( «Mili Healthcare», Великобританія), який має ряд переваг:

• Широкий спектр антимікробної активності, більше 83% чутливих штамів

• Підвищена стійкість до бета-лактамаз розширеного спектру і металлобеталактамазам

• Власна антибактеріальна активність сульбактаму щодо Acinetobacter spp., B.fragilis, N.gonoerrhoeae

• Можливість введення 1 раз на добу як внутрішньовенно, так і внутрішньом'язово

• Можливість застосування з народження