pdf121 квітня 2020 року в газеті «Новини медицини і фармації» №3 (715), 2020 була опублікована стаття під назвою «Поствірусні ускладнення: можливості профілактики із застосуванням полівалентних механічних лизатів».

Автор: Уманець Тетяна Рудольфівна - д.м.н., професор, провідний науковий співробітник відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей «Науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства та гінекології академії медичних наук України». Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча алергологія».

Розвиток бактеріальних ускладнень на тлі гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) залишається актуальною клінічною проблемою у зв’язку з високою поширеністю вірусно-бактеріальної коінфекції і ризиком фатальних наслідків.

Так, згідно з науковими даними, під час пандемій респіраторних вірусів (1957, 1968, 2009 рр.) бактеріальні ускладнення, у структурі яких переважали пневмонії, становили від 30 до 70 % [1, 2].

На жаль, незважаючи на суттєві досягнення в медицині й наявність сучасних антибактеріальних і противірусних препаратів, пневмонії залишаються основною причиною летального кінця в усьому світі [3, 4].