За підтримки Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України, Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Асоціації комбустіологів України, Всеукраїнської громадської організації «Лікування ран», Громадської організації «Нові технології медицини», Укрмедпатентінформ, Центру електрозварювальної хірургії та новітніх технологій Київської міської клінічної лікарні №1.

24-25 листопада 2016 року в місті Києві у Великому залі Національної академії наук України відбулася XVI Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапній хірургії. Вогнепальні й побутові рани, електрозварювання живих тканин, діабетична стопа».

Наукова тематика конференції включала наступні питання:
• Застосування новітніх технологій та способів лікування в реконструктивній хірургії, при пластиці тканин
• Етапна і реконструктивна хірургія вогнепальних, вибухових, ранових уражень шкіри
• Нові розробки по електрозварюванню живих тканин в хірургії
• Загальні питання загоєння ран і з'єднання тканин
• Пов'язки, сорбенти, підготовка і пластика ран, застосування імплантів
• Застосування новітніх технологій та способів лікування опікових і комбінованих з ними поразок
• Інфузійна і антибактеріальна терапія при лікуванні ран
• Стопа діабетика, хірургічна корекція кровопостачання і метаболізму на тлі діабету
• Нові технології лікування ран гнійних ускладнень, анастомозів, колостоми, свищів і гнійно-запальних захворювань промежини і тазу, кишечника
• Нові технології лікування ран на тлі особливих станів
• Майстер-клас застосування електрозварювання живих тканин


Іванова Юлія Вікторівна, д.м.н., головний науковий співробітник відділення хірургічних інфекцій ДУ «Інститут невідкладної хірургії ім. Зайцева ", м. Харків в своїй доповіді «Мультидисциплінарний підхід до лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих з синдромом діабетичної стопи» розкрила питання цілей, принципів і тактики лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у пацієнтів, які включають перш за все:

• Біомеханічне розвантаження кінцівок
• Поліпшення перфузії в кінцівках
• Боротьба з інфекціями
• Інтенсивне лікування рани
• Лікування супутніх захворювань

Юлія Вікторівна також в своїй доповіді зазначила, що в боротьбі з проблемними патогенами "ESKAPE" - Enterocоссus facium, St.aureus, Kl.pneumoniae, Ac.baumanii, Ps.aeruginosae і Enterobacter spp необхідно звернути увагу на інгібітор-захищений цефалоспорин Сульбактомакс, який має низку переваг перед незахищеними цефалоспоринами:

• Оригінальною комбінацією цефтриаксона і сульбактаму, єдиною на ринку України
• Підвищеною стійкістю до бета-лактамаз розширеного спектру і металлобеталактамаз
• Власною антибактеріальною активність сульбактаму щодо Acinetobacter spp., B.fragilis
• Введенням 1 раз на добу як внутрішньовенно, так і внутрішньом'язово

У завершальній частині доповіді Юлія Вікторівна підвела підсумки:
• Ключем до успіху ендоваскулярного втручання є правильний вибір артеріального доступу і інструментів, а також знання всіх основних способів реваскуляризації
• Клінічний результат залежить, головним чином, від адекватного лікування інфекції і успіху процедури реваскуляризації.

Мушенко Євген Володимирович, науковий співробітник відділення захворювань стравоходу і шлунково-кишкового тракту (ШКТ) ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук (НАМН) України» в своїй доповіді «Еволюція поглядів на лікування панкреонекрозу» представив результати хірургічного лікування 514 пацієнтів з панкреонекроз небіліарного генезу; гострим панкреатичним /періпанкреатичним скупченням рідини; постнекротичними псевдокистами ПЖ; гострим некротичним скупченням, обмеженим некрозом «Напіввідкритим методом лікування» і «Відкритим методом лікування».

Євген Володимирович наголосив, що проведення раціональної АБТ, що є важливим компонентом в комплексному лікуванні пацієнтів з панкреонекрозом, в умовах широкого поширення антибіотикорезистентності - складне завдання. Ряд антибіотиків, широко використовуваних раніше в якості засобів емпіричної терапії, сьогодні втратили своє значення. Тому представляється перспективним використання комбінації цефалоспоринів III - IV поколінь з сульбактамом (похідним пеніциліну - інгібітором β-лактамаз, що володіє антимікробною активністю відносно деяких анаеробів і аеробів, що запобігає інактивації цефалоспоринів ферментами бактерій, які продукують лактамази), таких як Сульбактомакс, Норзидим і Норфепім.

Переваги Сульбактомакса:
• Оригінальна комбінація цефтриаксона і сульбактама, єдина на ринку України
• Підвищена стійкість до бета-лактамаз розширеного спектру і металлобеталактамаз
• Власна антибактеріальна активність сульбактама щодо Acinetobacter spp., B.fragilis
• Вводиться 1 раз на добу як внутрішньовенно, так і внутрішньом'язово

Переваги Норзидима:
• Оригінальна комбінація цефтазидима і сульбактама, єдина на ринку України
• Підвищена стійкість до бета-лактамаз розширеного спектру і металлобеталактамаз
• МПК Норзидима в 4-128 разів нижче, ніж у монопрепаратів цефтазидима, в т.ч. Ps.aerugenosa
• Висока ефективність емпіричної антибактеріальної терапії грамнегативних інфекцій в т.ч. викликаних Ps.aerugenosa

Переваги Норфепіма:
• Норфепім - оригінальна комбінація цефепіма і сульбактама, єдина на ринку України
• Підвищена стійкість до бета-лактамаз розширеного спектру і металлобеталактамаз
• Виражена антисиньогнійна активність
• Висока ефективність антибактеріальної терапії важких госпітальних інфекцій в умовах зростаючої антибіотикорезистентності, в тому числі до Ps.aerugenosa

Завершив свою доповідь Євген Володимирович висловлюванням одного з творців Асоціації хірургів-гепатологів Росії і країн СНД Е.І. Гальперіна: «Історія лікування гострого панкреатиту - це історія постійних переходів від надрадикальних втручань (аж до раннього видалення підшлункової залози і заочеревинної клітковини) до малоінвазивних операцій. Істини немає і посередині. Кожне покоління хірургів шукає, захоплюється новим, зводить свої канони, і все одно ми рухаємося хоча і повільно, але вперед».

Бєляєва Ольга Олександрівна, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ представила увазі свою доповідь «Раціональна антибактеріальна терапія при синдромі діабетичної стопи».

Ольга Олександрівна зазначила, що на тлі діабетичної мікро- і макроангіопатії, діабетичної полінейропатії (ДП), інфекції і остеоартропатіі розвивається таке ускладнення СД, як синдром діабетичної стопи (СДС) - складний комплекс анатомо-функціональних змін, що приводить до розвитку виразково-некротичного та інфекційного процесу, а в подальшому - гангрени стопи.

Антибактеріальна терапія - один з важливих компонентів консервативного лікування пацієнтів з гнійно-некротичними ускладненнями СДС. Неконтрольована або погано контрольована інфекція суттєво погіршує прогноз збереження кінцівки або самого життя. Вирішальну роль для досягнення результатів комплексного лікування грає адекватна емпірична терапія, тобто застосування антибактеріальних препаратів до отримання результатів мікробіологічного аналізу.

Застосовувані антибіотики повинні мати здатність проникати і створювати бактерицидні концентрації в зонах інфекції (що дуже важливо при порушенні макро- і мікрогемодинаміки у хворих на ЦД), мати широкий спектр дії, що охоплює аеробні і анаеробні збудники.

Саме тому в Київській міській лікарні №6 в стартовому лікуванні найбільш часто застосовуються цефалоспорини III, IV покоління (сульбактам + цефтриаксон, цефоперазон, цефепім), фторхінолони III, IV покоління (левофлоксацин, моксифлоксацин); карбапенеми (іміпенем + циластатин натрію) з частою комбінацією з препаратами, що мають антіанаеробну активність, препарати групи нітроімідазолів (метронідазол, орнідазол).

Також Ольга Олександрівна звернула увагу на комбінації цефалоспоринів III - IV поколінь з сульбактамом (похідним пеніциліну - інгібітором β-лактамаз, що володіє антимікробною активністю відносно деяких анаеробів і аеробів, що запобігає інактивації цефалоспоринів ферментами бактерій, які продукують лактамази), таких як Сульбактомакс, Норзидим і Норфепім, які з успіхом використовуються при антибактеріальній терапії при синдромі діабетичної стопи.