За підтримки Міністерства охорони здоров'я України, Національної Медичної Академії Післядипломної Освіти імені П.Л. Шупика, Української Асоціації Сімейної Медицини, Науково - практичного журналу «Сімейна медицина» 14 вересня 2016 р. в Києві -Одесі - Миколаєві - Херсоні відбувся науково - практичний семінар в форматі телемосту «Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб».

Анохіна Галина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО імені П. Л. Шупика в своїй доповіді «Функціональна диспепсія. Сучасні підходи до діагностики та лікування» розкрила питання діагностики, патофізіології, факторів ризику і терапії функціональної диспепсії.

У своїй доповіді Галина Анатоліївна, зробила акцент на механізм дії різних прокінетиків і результати проведених подвійних сліпих, рандомізованих, порівняльних досліджень, які довели достовірні переваги в ефективності і безпеки ітоприда гідрохлориду перед цизапридом, метоклопрамідом і мосапридом в купіруванні симптомів функціональної диспепсії.

Прокінетік Праймер (ітопріда гідлохлорід) має такі переваги:

• подвійний механізм дії;

• високий профіль безпеки;

• можливість тривалого прийому - до 4-8 тижнів.

Рекомендована схема терапії Праймером при функціональній диспепсії - по 1 табл х 3 рази/добу до прийомі їжі.

В частині доповіді, присвяченій проблемі порушень якісного або кількісного складу мікрофлори кишечника, Галина Анатоліївна зазначила, що пробіотичний препарат з доведеною клінічною ефективністю Лактовіт Форте, що містить спори спеціальних імуномодулюючих бактерій B. Coagulans, фолієву кислоту і вітамін В12 призначений для відновлення рідної мікрофлори та слизової оболонки кишечника.

Комплексний пробіотик Лактовіт Форте:

• сприяє нормалізації моторики кишечника;

• зменшують флатуленцію і абдомінальний біль у пацієнтів з функціональним здуттям;

• має протизапальну дію.

Лактовіт-Форте рекомендовано приймати по 1 капсулі х 2 рази в день протягом 4 тижнів.

Закінчила Галина Анатоліївна свою доповідь наступними висновками:
Корекція порушень моторно-евакуаторної функції травного тракту повинна бути комплексною з індивідуально підібраною схемою, що включає:

• усунення (зменшення) можливих причин, що викликали порушення, включаючи нормалізацію кишкового дисбіозу;

• дієтотерапію;

• лікарські засоби для корекції психологічного статусу.

Юдіна Людмила Володимирівна, кандидат мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії і пульмунологіі НМАПО імені П. Л. Шупика представила свою доповідь «Деякі акценти в лікуванні пневмонії».

Людмила Володимирівна у своєму виступі представила основні підходи до діагностики і терапії пацієнтів з позалікарняною пневмонією.

Також Людмила Володимирівна акцентувала увагу, що Міністерство охорони здоров'я України відзначає ключову роль у вирішенні питання антибіотикорезистентності, оскільки проблема нечутливості бактерій до антибіотиків, що застосовуються для лікування викликаних ними інфекцій, набуває глобальних масштабів.

Зокрема, лікування при пневмонії, туберкульозі та інших інфекціях з кожним роком ускладнюється, оскільки антибіотики поступово втрачають свою клінічну ефективність. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів визнана однією з найнебезпечніших загроз для людства. Резистентні штами збудників є причиною тривалого перебігу захворювання, частіше вимагають госпіталізації і супроводжується погіршенням прогнозу. Неправильно обраний антибіотик або режим його застосування обумовлюють неефективність початкового лікування, необхідність додаткових відвідувань лікаря і повторних курсів терапії, що призводить до значного підвищення її вартості.

Існує кілька способів боротьби з антибіотикорезистентністю бактерій, обумовленою продукцією β-лактамаз. Найбільш ефективним вважають комбінування β-лактамних антибіотиків з різними інгібіторами β- лактамаз, серед яких широке клінічне застосування отримали клавулановая кислота, сульбактам та тазобактам.

Одним з таких комбінованих препаратів на ринку України представлений Сульбактомакс («Mili Healthcare», Великобританія) - комбінація цефтриаксона і сульбактаму який є інноваційним антибіотиком з розширеним спектром антибактеріальної активності: він активний відносно більшості збудників інфекцій різної локалізації, включаючи штами мікроорганізмів, які продукують β- лактамази широкого і розширеного спектру дії.

На закінчення Людмила Володимирівна зробила наступні висновки:

• Облік всіх факторів ризику і призначення адекватної антибіотикотерапії допоможуть в досягненні ефекту при лікуванні госпітальної пневмонії.

• Комбінований препарат Сульбактомакс видається більш ефективною альтернативою незахищеним цефалоспоринам в лікуванні пацієнтів з негоспітальною пневмонією 2-4-ї груп.

• Інгібіторозахищений цефтриаксон Сульбактомакс розширює лікарський арсенал в терапії проблемних пацієнтів, зокрема при важких негоспітальних і нозокоміальних пневмоніях, викликаних продуцентами β-АРС.