За підтримки Міністерства охорони здоров'я України, Національної Медичної Академії Післядипломної Освіти імені П.Л. Шупика, Європейської групи «Належна практика безперервної медичної освіти» Good Cme Practice Group, Групи компаній «Медексперт» 28 квітня 2017 в Києві - Запоріжжі - Дніпрі - Кривому Розі відбувся навчальний семінар в форматі телемостів «Раціональне використання антибіотиків в сучасному світі».

Юдіна Людмила Володимирівна, кандидат мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії і пульмунологіі НМАПО імені П. Л. Шупика представила свою доповідь «Імплементація протоколів з лікування позалікарняної пневмонії в клінічну практику (клінічної випадок)».

Людмила Володимирівна у своїй доповіді представила основні підходи до терапії пацієнтів з позалікарняною пневмонією в амбулаторних умовах і в стаціонарі.

Також Людмила Володимирівна звернула увагу учасників конференції, що антибіотикорезистентність мікроорганізмів сьогодні визнана однією з найнебезпечніших загроз для людства. Резистентні штами збудників є причиною, того що багато існуючих антибіотиків неефективні, що призводить до подовження термінів перебування пацієнтів в стаціонарі і збільшення вартості лікування.

Одним з найбільш ефективних методів подолання резистентності в даний час вважають постачання β-лактамних антибактеріального препарату інгібітором β-лактамаз.

Одним з таких комбінованих препаратів на ринку України представлений Сульбактомакс («Mili Healthcare», Великобританія) - комбінація цефтриаксона 1000 мг і сульбактаму 500 мг, який є інноваційним антибіотиком з розширеним спектром антибактеріальної активності: він активний відносно більшості збудників інфекцій різної локалізації, включаючи штами мікроорганізмів, які продукують β-лактамази широкого і розширеного спектру дії.

Синергізм дії забезпечує більшу чутливість штамів бактерій до комбінації цефтриаксон + сульбактам в порівнянні з монопрепаратом цефтриаксона.

У заключній частині доповіді Людмила Володимирівна зупинилася на основних перевагах Сульбактомакс:

• Оригінальна комбінація, ефективність і безпеку якої підтверджена кліндослідженнями;

• Розширений спектр антимікробної активності щодо МО продукуючих основні класи БЛРС / МБЛ;

• МПК по більшості МО в 2 рази нижче, ніж у монопрепаратів цефтриаксона;

• Можна вводити як в/в, так і в/м;

• Застосовується 1 раз на добу.