pdf1В травні 2017 р. в журналі «Новини Медицини та Фармації» №5(613) 2017 була опублікована стаття Голубовської О.А, професора, завідуючою кафедри інфекційних хвороб, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головного позаштатного інфекціоніста МОЗ України «Місце L-орнітину-L-аспартату в лікуванні хронічних вірусних гепатитів».

Ольга Анатоліївна в статті акцентує увагу, що на сьогоднішній день вірусні гепатити з гемоконтактним механізмом передачі складають значну частину в патології печінки; найбільш значущі в клінічному і епідеміологічному відношенні - вірусні гепатити В, С і D.

Особливістю перебігу хронічних вірусних гепатитів В і С є, як правило, тривала відсутність клінічних симптомів, які змушують хворих звертатися до лікаря, внаслідок чого, спостерігається щорічне зростання вперше виявленого гепатиту С (рідше - В) вже на стадії цирозу печінки, в т.ч. і декомпенсованого.

За даними різних авторів, мінімальна (ПЕ) печінкова енцефалопатія у хворих на цироз печінки зустрічається в 50-70% випадків.

Своєчасна діагностика ПЕ надзвичайно важлива, оскільки це свідчить про початок декомпенсації.

Використання Орнітоксу в лікуванні ПЕ у хворих ЦП призводить до поліпшення клінічного стану - нормального ритму сну і/або значним зменшенням денної сонливості, поліпшення пам'яті, відсутності астеріксіса і мілкоразмашистого тремору рук, зменшення астенічного синдрому і ступеня тяжкості цирозу.

В заключній частині статті Ольга Анатоліївна наголосила, що у пацієнтів з цирозом печінки в результаті гемоконтактних вірусних гепатитів вчасно виявлена ПЕ піддається медикаментозній корекції, що призводить до поліпшення якості життя хворих, лабораторних показників, що в кінцевому підсумку уповільнює прогресування хвороби і дає можливість в ряді випадків провести ефективну противірусну терапія.