pdf1У журналі «Український медичний Часопис» 30 серпня 2017 року була опублікована стаття кандидата медичних наук, доцента кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти ім П. Л. Шупика Максименко Михайла Васильовича і співавторів, під назвою «Чи всі пацієнти потребують профілактики стресово-ерозивного ураження шлунково-кишкового тракту?»

Стресово-ерозивні ураження слизової оболонки (СЕУСО) шлунково-кишкового тракту (ШКТ) виявляють у 74-100% пацієнтів відділень інтенсивної терапії. Проявами СЕ можуть бути клінічно значущі кишкові кровотечі, в тому числі летальні.

В результаті проведеного аналізу даних літератури встановлено, що факторами високого ризику розвитку кровотечі з СЕ верхніх відділів шлунково-кишкового тракту є ШВЛ більше 48 год і коагулопатія. У хворих хірургічного профілю кількість факторів ризику більша, оскільки приєднуються фактори, пов'язані з безпосередньо хірургічним втручанням. Профілактику СЕУСО ШКТ у хірургічних хворих необхідно починати при наявності 1 фактора високого ризику або ≥2 факторів низького ризику.

ІПП у багатьох дослідженнях продемонстрували ефективність щодо зменшення кількості епізодів кровотеч при СЕУСО ШКТ в порівнянні з іншими групами препаратів. При цьому наявність асоційованих з ІПП ускладнень не доведено.

Геердін (рабепразол) - ефективний ІПП, який в порівнянні з іншими препаратами виявляє високий потенціал в швидкому, стійкому і тривалому підвищенні рН шлункового вмісту. Крім того, можливість застосування в формі ін'єкцій вкрай важлива при лікуванні пацієнтів відділень інтенсивної терапії з метою профілактики стресових гастроінтестинальних кровотеч.

Геердін (рабепразол) - ІПП з доведено високою ефективністю і високим профілем безпеки, може бути рекомендований для профілактики стресових кровотеч при СЕУСО ШКТ у критично хворих при наявності факторів ризику.