За підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та компанії «Медіамед» 09 листопада 2017 р. в великому конференц-залі Національної академії наук України в09 11 17 xirurgi 8 м. Києві відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії».

В рамках конференції були розглянуті наступні питання:

• Сучасні аспекти діагностики та лікування гострої кишкової непрохідності
• Дискусійні питання діагностичної та лікувальної тактики при гнійно-запальних захворюваннях органів черевної порожнини
• Синдром діабетичної стопи
• Актуальні питання хірургії

09 11 17 xirurgi 3Кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика Мироненко Олександр Іванович у своїй доповіді «Попередження стресових ерозивно-виразкових ушкоджень шлунково-кишкового тракту в ранньому післяопераційному періоді» розкрив питання етіології, патогенезу, діагностики та профілактики стрессово-виразкового ураження шлунково-кишкового шкт. Також доповідач зробив історичний екскурс у вивченні стрес виразок і показав необхідність профілактики даного ускладнення у пацієнтів з факторами ризику.

У своїй доповіді Олександр Іванович зробив акцент, що у відділенні загальної та абдомінальної хірургії МКЛ №6, яке він очолює, для профілактики стрес 09 11 17 xirurgi 5виразок використовують інгібітор протоновой помпи Геердін (рабепразол), який має переваги перед іншими ІПП:

• Блокує кислотопродукцію протягом 5-ти хвилин після в/в введення
• Забезпечує досягнення оптимального рівня pH>6 протягом 10 хвилин після в/в введення
• Ефективний при різному рівні рН - від 3 до 5
• Забезпечує тривалу і стабільну підтримку рН>4 протягом доби без нічних проривів

Геердін рекомендований для профілактики стресового ерозивно - виразкового пошкодження шлунково-кишкового тракту 20 мг в/в одноразово на добу у вигляді інтраопераційної інфузії з наступним введенням протягом 3-6 діб.

09 11 17 xirurgi 2Бєляєва Ольга Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ представила увазі свою доповідь «Антибіотикорезистентність і раціональна антибіотикотерапія при перитоніті».

Ольга Олександрівна в своїй доповіді зазначила, що зусиллями багатьох вчених за останні десятиліття розроблені важливі аспекти патогенезу перитоніту, що дозволило створити і впровадити в практику охорони здоров'я ряд нових методів діагностики і лікування цього грізного захворювання.

Актуальність проблеми визначається такими факторами як широка поширеність перитоніту, особливо при таких захворюваннях як апендицит, холецистит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, панкреатит, травми черевної порожнини та ін., висока летальність серед хворих поширеним перитонітом, складністю і численністю порушень гомеостазу при перитоніті, які призводять до тривалих, а часом незворотних змін в організмі, і недостатньо вивченими патогенетичними механізмами, які визначають це складне захворювання.

Ольга Олександрівна показала, що на основі численних мікробіологічних досліджень підтверджено - перитоніт є полімікробним захворюванням. Лікування перитоніту є складною проблемою і має бути комплексним. Від грамотного, послідовного, своєчасного включення нових підходів до процесу лікування кожного конкретного хворого залежить результат захворювання.

Багато мікроорганізмів в наш час набули стійкості до різних антибіотиків, змінилися біологічні особливості мікрофлори, що утворює гній, в зв'язку з чим інфекція в хірургії знову стала важкою і складною проблемою.09 11 17 xirurgi 4

Резистентність до антимікробних препаратів - це глобальна проблема, яка призводить до смерті, знижує ефективність лікування, створює загрозу повернення в "доантибіотичну еру".

Одним з ефективних способів боротьби з антибіотикорезистентністю бактерій, обумовленою продукцією β-лактамаз вважають комбінування β-лактамних антибіотиків з інгібітором β - лактамаз сульбактамом. Одним з таких комбінованих препаратів на ринку України представлений Сульбактомакс («Mili Healthcare», Великобританія), який на відміну від незахищених антибактеріальних препаратів має наступні переваги:

• Широкий спектр антимікробної активності, більше 83% чутливих штамів
• Підвищена стійкість до бета-лактамаз розширеного спектру і металлобеталактамазам
• Власна антибактеріальна активність сульбактаму щодо Acinetobacter spp., B.fragilis, N.gonoerrhoeae
• Вводиться 1 раз на добу як внутрішньовенно, так і внутрішньом'язово