30.11.2017 р. в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі, Львові, Вінниці за підтримки 30 11 17 2 antibiotikorezistentnostНаціональної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика пройшла науково-практична конференція в форматі телемосту під назвою «Сучасні шляхи подолання антибіотикорезистентності в практиці сімейного лікаря і педіатра», організаторами якої виступили Представництво фармацевтичної компанії «Mili Healtcare» і швейцарська фармацевтична компанія «Lallemand Pharma Int.»

Вступну промову виголосив Модератор конференції Фещенко Юрій Іванович - академік НАМН України, д.м.н., професор, Директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології» ім. Ф.Г. Яновського НАМН України.

Професор вказав на цілі і завдання науково-практичної конференції, а саме на зростання антибіотикорезистентності мікроорганізмів, що представляє серйозну загрозу при лікуванні інфекційних захворювань, викликаних штамами бактерій.

При антибіотикорезистентності перебіг хвороби проходить триваліше, частіше потрібна госпіталізація і збільшується тривалість перебування хворого в стаціонарі, що також здорожує вартість лікування пацієнта.
На конференції прозвучали доповіді відомих вчених і практикуючих лікарів.

30 11 17 3 antibiotikorezistentnostМостовий Юрій Михайлович д.м.н. професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова виступив з доповіддю під назвою «Антибіотикорезистентність. Вибрані питання.»

Юрій Михайлович звернув увагу на основні причини, що призводять до розвитку резистентності:

- Нераціональне призначення в першу чергу в разі бактеріальних процесів (вірусні інфекції) - що є проблемою освіти лікарів

- Недотримання, порушення лікарських рекомендацій (неправильність доз, термінів лікування та ін.)т - що є проблемою навчання пацієнтів

- безрецептурний продаж антибіотиків. Використання антибіотиків в сільському господарстві. Велика кількість генериків з сумнівною ефективністю. - що є проблемою держави

Профілактика антибіотикорезистентності на державному рівні повинна включати в себе:

• Створення національного плану дій по боротьбі з антибіотикорезистентністю
• Жорсткий контроль продажу антибіотиків - тільки за рецептом лікаря
• Обмеження використання антибіотиків в сільському господарстві з не лікувальною метою
• Контроль якості генеричних протимікробних засобів
• Поширення інформації про небезпеку антибіотикорезистентності в суспільстві
• Створення та контроль належних санітарно-гігієнічних умов проживання та праці

Бекетова Галина Володимирівна д.м.н. професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових 30 11 17 4 antibiotikorezistentnostзахворювань Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л Шупика, експерт МОЗ України із закупівель лікарських засобів, голова асоціації педіатрів м. Києва виступила з доповіддю під назвою «Профілактика розвитку антибактеріальної резистентності у дітей з рекурентними інфекціями».

Рекурентні (часто повторювані) респіраторні інфекції у дітей часто протікають з бактеріальними ускладненнями (отит, риносинусит, тонзиліт, пневмонія).

На сьогоднішній день, ефективна профілактика гострих респіраторних інфекцій у дітей є однією з актуальних проблем сучасної педіатрії. Поширеність гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів в цілому становить 18 тис. на 100 тис. осіб, серед дітей в 3,6 разів вище - понад 67 тис. на 100 тис. осіб.

Віруси, що найбільш часто зустрічаються це віруси грипу 5-15%, коронавіруси 10-15%, респіраторно-синцитіальний вірус 5-15%, віруси парагрипу 5%, аденовіруси 5%, ентеровіруси 5%, метапневмовірус 3%. Можна сказати, що віруси виносять вирок, а бактерії приводять його у виконання, створюючи більш затяжні і ускладнені форми захворювань.

Розірвати порочне коло рецидивуючих респіраторних інфекцій можна за допомогою препарату Респіброн, який на українському ринку представляє компанія «Мілі Хелскере Лтд.», отриманий завдяки механічному лізису при якому клітини мікробних культур руйнуються механічно, ультразвуковим дробленням, що ефективно і безпечно.

Імуномодулятор Респіброн показаний для профілактики частих респіраторних захворювань. Мукозальна вакцина підвищує ефективність терапії бактеріальних ускладнень вірусної інфекції.

Застосовувати Респіброн для профілактики, необхідно:
• Перед осіннім сезоном респіраторних інфекцій (початок курсу влітку)
• Профілактика хронічних і рецидивуючих респіраторних захворювань
• Підготовка дитини до дитячих колективів (садок, школа)

Також застосовується при:

• Гострих, підгострих, рецидивуючих і хронічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів (ГРІ, грипі і їх ускладненнях (тонзиліті, ларингіті, риносинуситі, епіглоттіті, отиті)

• Гострі, підгострі, рецидивуючі та хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, в т.ч. обструктивні (бронхіт, пневмонія, бронхоектази, ХОЗЛ)

Пацієнтам з гострими захворюваннями і як профілактичний засіб Респіброн, як правило, призначають по 1 таблетці сублінгвально на добу. Мінімальний рекомендований курс лікування становить 10 днів.

Респіброн - сприяє ефективному становленню імунної системи дитини без хвороби!

30 11 17 5 antibiotikorezistentnostКочуева Марина Миколаївна д.м.н. професор, завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти виступила з докладом «Шляхи запобігання антибактеріальної резистентності у пацієнтів з гострими і хронічними захворюваннями дихальних шляхів».

В Україні щорічно ГРВІ хворіють 10 - 14 млн. осіб, що складає 25 - 30% всієї і близько 75 - 90% інфекційної захворюваності в Україні.

Експерти ВООЗ відзначають, що ця поширена група хвороб в останні роки має постійну тенденцію до збільшення.

В етіологічній структурі ГРВІ найбільша частка належить вірусам і на сьогодні відома велика кількість збудників ГРВІ, переважно належать до 9 різних груп вірусів - грипу, парагрипу, адено-, РС (респіраторно-синцитіальний), пікорна-, корона-, рео-, ентеро і герпесвірусів.

При призначенні лікування стратегія антибіотикотерапії вибирається залежно від тяжкості хвороби, приналежності пацієнта до певних груп і з огляду на вподобання пацієнта.

• Антибіотики мають обмежену ефективність у лікуванні більшої частини неускладненій ГРВІ у дорослих і дітей. До таких відносяться наступні топические діагнози: - гострий риносинусит, - гострий середній отит (ОСО), - гострий фарингіт / гострий тонзиліт, - гострий ларингіт, - гострий трахеїт, - гострий бронхіт, - бронхіоліт.

• Більшість з цих станів, навіть при відсутності антибактеріального лікування, закінчуються одужанням, а ускладнення при відсутності антибіотикотерапії малоймовірні.

• Таким чином, нераціональне призначення антибіотиків призводить до медикаментозно-індукованих побічних ефектів і поширенню стійких до антибіотиків мікроорганізмів !!!

Перебіг, частота повторних гострих епізодів і загострень, їх результат і необхідність призначення антибіотиків залежать від стану імунної системи макроорганізму.

Корекція стану імунної системи дозволить забезпечити
ефективну профілактику бактеріальних ускладнень і зменшення епізодів призначення антибіотиків, тобто розвитку антибіотикорезистентності.

Препарат Респіброн - імуномодулятор на основі бактеріального лізата, що підвищує опір організму до інфекцій верхніх і нижніх дихальних шляхів, містить бактеріальний лізат 13 штамів найбільш поширених патогенних мікроорганізмів, що викликають захворювання верхніх дихальних шляхів:

6 штамів Diplococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians, Staphylococcus aureus, Neisseria catarrhalis.

З огляду на те, що бактеріальний лізат отримують за допомогою впливу високого тиску, технологія дозволяє зберегти цілісність антигенів, що забезпечує більш високий імуногенний потенціал лізатів.

• МБЛ (механічні бактеріальні лізати) випускають у вигляді таблеток для сублінгвального прийому, який призводить до прямого контакту антигенів з імунними клітинами слизової оболонки рота і глотки, викликаючи локорегіональну активацію імунної системи

• Сублінгвальний шлях введення пов'язаний з посиленням імунного контролю на рівні слизової оболонки, оскільки циркулюючі клітини імунологічної пам'яті повертаються переважно до області першого контакту з антигеном

Терапія бактеріальними лізатами скорочує терміни госпіталізації на 50% (1,5 проти 3,4 дні), зменшує ризик госпіталізації на 30% і знижує частоту загострень ХОЗЛ.

• Застосування БЛ (бактеріальних лізатів) попереджає розвиток бактеріальних інфекцій, сприяє зменшенню випадків антибіотикотерапії і, отже, перешкоджає розвитку антибіотикорезистентності у пацієнтів з ХОЗЛ

• Бактеріальні лізати можна призначати як в гострий період захворювання для лікування, так і з профілактичною метою для запобігання рецидивів

Уманець Тетяна Рудольфівна д.м.н. провідний науковий співробітник відділення проблем алергії30 11 17 6 antibiotikorezistentnost та імунореабілітації дітей інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, експерт МОЗ України виступила з доповіддю «Можливості профілактики розвитку антибіотикорезистентності у дітей з атопічними захворюваннями», ключове повідомлення доповіді: Алергічна патологія - це глобальна медико-соціальна проблема.

Перенесені в ранньому віці ГРВІ не мають протективний ефект в розвитку БА (бронхіальної астми), алергічного риніту або сенсибілізації, а, навпаки, підвищують ризик виникнення захворювання.

Діти з алергічними захворюваннями частіше і триваліше хворіють на ГРВІ.

- Мікробіота дихальних шляхів і кишечника впливає на імунну систему

- Відновлення «здорової» мікробіоти з використанням бактеріальних імуностимуляторів, симбіотиків є потенційною стратегією для профілактики респіраторної інфекції

Респіброн - полівалентний, бактеріальний, сублінгвальний імуноактивний препарат, отриманий з 8 типів грампозитивних та грамнегативних бактерій за допомогою механічного лізису, який зберігає антигенну структуру бактерій, що містяться в препараті.

При терапії механічними лізатами зменшується частота застосування антибіотиків.

Сублінгвальний шлях застосування дає можливість швидкого формування імунної відповіді в слизовій оболонці порожнини рота.

Респіброн має систему захисту на трьох рівнях:

1-й рівень - Перешкоджає проникненню вірусу в клітину
2-й рівень - Перешкоджає поширенню вірусу по організму
3-й рівень - Профілактика бактеріальної суперінфекції

Полівалентний механічний лізат (PMBL) ефективний для профілактики респіраторних інфекцій у дітей та дорослих, рекомендований з 2-х річного віку з метою профілактики - по 1 таблетці 1 раз на добу сублінгвально протягом 10 днів. (3 курсу з 20-ти денною перервою, наступне повторення курсу лікування - через 6 міс.)

Відзначено зменшення частоти застосування антибіотиків на тлі терапії механічними лізатами.

Діти з атопічними захворюваннями уразливі до респіраторних інфекцій, які мають тенденцію до рекурентного, затяжного і важкого перебігу, що часто веде до необгрунтованого призначення антибактеріальної терапії.

Однією із стратегій профілактики респіраторних інфекцій, розвитку антибіотикорезистентності у дітей розглядається можливість застосуванням бактеріальних лізатів.

Клінічна ефективність, добра переносимість та високий профіль безпеки дозволяють рекомендувати Респіброн дітям з респіраторними алергічними захворюваннями.