pdf1У журналі «Здоров'я дитини» том 13, №3, 2018 - 04.07.2018 р. була опублікована стаття під назвою «Досвід застосування бактеріальних лізатів, отриманих шляхом механічного лізису, в лікуванні запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей».

Під редакцією Пухлика Сергія Михайловича.
Одеський національний медичний університет, м Одеса, Україна.

У даній статті розглядаються основні аспекти підвищення ефективності лікування запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей з хронічними захворюваннями органів носоглотки і морфофункціональними відхиленнями (аденоїдні вегетації, хронічний аденоїдит, гіпертрофія піднебінних мигдалин). Проведено оцінку ефективності застосування полівалентних бактеріальних лізатів, отриманих шляхом механічного лізису, в ефективній профілактиці рекурентних інфекцій у часто і тривало хворіючих дітей.

Вимоги до лікаря сучасної медицини визначаються тим, що лікар у своїй науковій, педагогічній та клінічній практиці використовує як власний індивідуальний досвід, який базується на сучасних професійних знаннях, так і результати наукових і клінічних досліджень інших вчених і лікарів. Сучасний розвиток медицини в усьому світі характеризується націленістю на профілактику захворювань, ефективне лікування та підвищення якості життя людини. Все більше уваги приділяється таким напрямам забезпечення здоров'я людини, як планування сім'ї, підвищення репродуктивного здоров'я, грудне вигодовування дітей, профілактичні щеплення та імунокорекція як дітям, так і дорослим для боротьби з інфекціями. Серед глобальних проблем медицини та збереження здоров'я людини є інфекції, поширеність і тяжкість яких значною мірою визначають захворюваність і смертність населення. Особливо актуальна ця проблема для вагітних жінок, дітей раннього віку, людей похилого віку і ослаблених людей.