20 вересня 2020 року в журналі «Здоров'я дитини» Том 15, №5, 2020 була опублікована стаття під назвою «Можливості профілактики20 09 20 respibron statya інфекційно-залежних загострень бронхіальної астми у дітей із застосуванням бактеріальних лізатів.»

pdf1 Автори:

- Уманець Тетяна Рудольфівна - д.м.н., професор, провідний науковий співробітник відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей «Науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства та гінекології академії медичних наук України». Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча алергологія».

- Лапшин Володимир Федорович - д.м.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; завідувач кафедри реабілітації «Науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства та гінекології академії медичних наук України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча пульмонологія».

- Руднєв Олександр Олександрович - педіатр, алерголог (імунолог) (діагностика і лікування патології імунної системи зокрема бронхіальної астми, атопічного дерматитів, кропив'янки та інших алергічних захворювань).

Відомо, що інфекційний фактор відіграє важливу роль не тільки як тригер загострення бронхіальної астми, але і як суттєвий чинник формування захворювання. Діти з бронхіальною астмою у 6,2 раза частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання, ніж здорові. Це пояснюється порушенням бар’єрної функції респіраторного епітелію та імунної противірусної відповіді в даного контингенту хворих.

В етіологічній структурі інфекційно-залежних загострень бронхіальної астми переважають віруси. Наявні доклінічні й клінічні дослідження демонструють ефективність імуномодулюючої стратегії щодо профілактики повторних респіраторних інфекцій у дітей з бронхіальною астмою із застосуванням бактеріальних механічних лізатів.

Протягом останніх десятиріч бронхіальна астма (БА) посідає провідне місце серед хвороб органів дихання в дитячому віці й визнана «парадоксальним захворюванням». Поширеність цієї патології, ранній початок і багатофакторність хвороби, які впливають на її контрольованість, висувають перед вченими всього світу завдання, пов’язані з пошуком нових стратегій лікування й профілактики захворювання [1, 2].